Category: Текст-Колумна на Демир Равманоски

DemirRavmanoski

РАВМАНОСКИ : “Кои добри и лоши нешта го опкружуваат нашето општество?“

 Пишува: Демир Равманоски Кои добри и лоши нешта го опкружуваат нашето опшество? Човештвото...

%d bloggers like this: