Category: Текст-Колумна на Демир Равманоски

demir

РАВМАНОСКИ: Денешно општество- Денешни муслимани (21 век)

 Пишува: Демир Равманоски ДЕНЕШНО ОПШТЕСТВО-ДЕНЕШНИ МУСЛИМАНИ (21 ВЕК) Знаењето е светло кое...

DemirRavmanoski

РАВМАНОСКИ : “Кои добри и лоши нешта го опкружуваат нашето општество?“

 Пишува: Демир Равманоски Кои добри и лоши нешта го опкружуваат нашето опшество? Човештвото...

%d bloggers like this: