Подгорци, 14.03.2018 (Dubai Portal) И, официјално денес се започна со бетонирање на локалниот пат во населба Подгорци, односно дел кој ги поврзува местата познати како Равење и Мифтарој.

Станува збор за пат со должина некаде од 600 метра, пред започувањето на оваа фаза (бетонирање), претходно  беше извршена соодветна обработка на подлогата, односно тампонирање, поставување на армирана мрежа, проширување и изработка на одводи за атмосферските води. Овој проект е дел од план програмата на Општина Струга, а кој се однесува на реконструкција и изградба на патишта во населени места, каде што се појавува потребата од оваа активниост.

Финасиер на овој проект, како што напоменав е Општина Струга, а изведувач фирмата ЕРР-КОП Лабуништа.

Се разбира во текот на оваа година ќе започнеме со реализација и на сите други делови од патната инфраструктура на ова населба, однасно онаму каде што ќе се пројави потреба од реконструкција, доизградба или пак целосна изградба на нов пат, и обезбеди нормална комуникација на жителите од околните делови на ова населба – ни изјави г-дин Адем Ајдароски, претседател на Месна Самоуправа Подгорци.

Потсетуваме дека активностите околу реализацијата на овој проект започна на:10.03.2018 година.

 

ОСТАВЕТЕ ОДГОВОР

Ве молиме внесете го вашиот коментар
Ве молам ставете го вашето име