i1

РЕФЛЕКСИЈА (2-дел) За проблемите на нашиве Населби, зошто се оставани и не рeшавани

Во рамките на серијалот емисии под наслов “Рефлексија“, чија основна цел е прикажување на проблемите со кои се соочуваат нашиве населби, во денешнава втора емисија овој пат во кратки црти се задржуваме на системот за водоснабдување на населба Подгорци, не како проблем, туку како инфраструктурен објект кој има потреба од целосно негово заокружување (завршување) со поставување на трет филтер и доизградба на браната на Подгоречко езеро.

Притоа, уште еднаш ги повикуваме и Месните Самоуправи од околните населби (Лабуништа, Подгорци, Октиси,Боровец, Јабланица) да се отворат и проговорат за проблемите со кои се соочуваат нивните населби, и укажеме на потребата од нивно решавање, односно одважат од својата политичко партиска припадност, и започнат да функционираат за она што се формирани а тоа е за доброто на населбите и народот кој го представуваат.

Се разбира како и кратко потсетување за сите оние кои, биле во можност да ги решаваат овие проблеми, или пак оние кои сеуште се во таква можност. (Пратеници, Советници, Политички партии и др. функционери) особено оние од нашите краишта..
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


9 − one =

%d bloggers like this: