IMG_3737 (Copy)

РЕФЛЕКСИЈА (3-дел) За проблемите на нашиве Населби, зошто се оставани и не рeшавани

IMG_3717 (Copy)Анализирајќи ја состојбата на инфраструктурните објекти како потреба за нормален развој на нашите населби, повеќе од јасно е дека, за жал голем број од нив се оставани, некои не довршени, а некои и покрај одредени ветувања како потреба на овдешните жители сеуште не се започнати, односно остануваат само на празни ветувања.

Во третото издание на емисијата Рефлексија, накратко ќе Ве запознаеме со  системот за водоснабдување на населба Лабуништа, систем со кој стопанисува ЈКП-Хигиена.

Во краткиот разговор со раководителот на ова претпријатие г-дин Субија Демировски, имавме можност да се запознаеме со процесот на функционирање на овој систем, како и причините за главниот проблем, односно недостигот на вода кој е карактеристичен во летниот период, како и идејните решенија за надминување на било каков проблем, односно обезбедување на непречено снабдување со вода, како и реализација на одредени проекти, како надополнување за подобро и поефикасно функционирање на овој систем – ни изјави г-динот Демироски.

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


6 + = fourteen

%d bloggers like this: