Преку ИПАРД, ЕУ и НАТО до развој на економијата, стабилноста и безбедноста на Македонија

0

Еден од клучните показатели преку кои секоја држава го покажува степенот на својата развиеност  е економијата, колку економијата е појака толку ќе биде самата држава како и нејзините граѓани.

Како корисник , односно одобрување на нашиот проект од страна на Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој (ИПАРД) ги повикувам и охрабрувам сите мали и големи стопанственици да земаат учество во понатамошните проекти кои ги објавува оваа агенција и на тој начин допринесат за понатамошниот развој во соптвените претпијатија, нашава држва и воопшто граѓаните на Македонија преку отварање на нови работни места.

Влегувањето во ЕУ и НАТО треба да ни биде приоритет, бидејќи преку нив се обезбедуава развој на економијата и се разбира стабилност на државата преку кои понатаму ќе се гарнтира безбедно влегување на надворешни инвестиции, и се разбира побезбедн проток на материјална добра и луѓе преку кои ќе се остварува различен вид на соработка која ќе го развива и самото општество, во нашиов случај Македонија, ни истакна г-динот Мевмед Џемајлоски, сопственик на приватната компанија ПОДГОРКА – Струга-Подгорци,