АРХИВА (Видео) Од кратката репортажа на Босанско – Херцеговачката ОТВ Валентино, при посета на Подгорци

0

Во рамките на нашата соработка и размена на информации со медиуми надвор и од Р.Македонија, почитувани овој пат, би сакале од нашата архива на снимен материјал (репортажа), 2013/14 година,уште еднаш би сакале да Ве потсетиме на посетата на Босанско-Хецреговачката ТВ куќа ОТВ Валентино, која во соработка со нашата редакција,  ја посети населба Подгорци, и дел од Лабуништа, каде накратко за време на нивниот предстој имаа можност да се запознат со нашивве населби, и накратко поразговараат со наши сограѓани.

Во прилог на оваа обновена информација (Архива) ви представуваме дел од забележената репортажа, која наскоро ќе биде обновена и со посета на Турски медум кој се очекува да предстојува и нашиве населби на сличен начин прикажат во во Република Турција.

Фото: Мирсад Реџоски
Фото: Даут Исмајлоски
Фото: Ибрахим Ајдароски
Фото: Денис Демишоски