Странскиот печат нем, глув и слеп пред протестите во Франција

0

Извор:ТРТ