Забележано од денешното бетонирање на темелната основа(стопа) на второто минаре на новата Подгоречка Џамија.

Махир Демишоски.