Тихиот океан станува се повеќе кисел, што почнува сериозно да му штети на видовите ракови кои живеат во неговите крајбрежни делови.

Кенсер нагистер (Cancer magister) е вид на рак кој е од витално значење за трговскиот риболов во северозападниот дел на Пацификот, но пониските нивоа на pH вредност раствораат делови од неговиот оклоп и ги оштетуваат неговите сетилни органи, покажала новата студија, открива СИ-ЕН-ЕН (CNN).

„Ако киселоста веќе започна да влијае на раковите, треба да посветиме многу поголемо внимание на различните компоненти на синџирот на исхрана пред да биде предоцна“, рече биологот Нина Беднарсек (Nina Bednarsek) од Проектот за истражување на крајбрежните води во Јужна Калифорнија ( Southern California Coastal Water Research Project).

Пониското ниво на рН вредност започна да го еродира оклопот на младите примероци од споменатите видови рак, што може да ја наруши нивната способност да избегаат од грабливците и да ја регулираат пловноста. Ларвите од ракот, на кои киселината до некаде му ги раствара меките оклопи, беа помалку овековечени од другите ларви, што укажува на тоа дека оваа промена на киселоста на Пацификот може да предизвика одложувања во развојот и созревањето. Зголемената киселост исто така ги оштетува нивните ситни, сензорни органи-како коса, без кои раците би можеле да се движат побавно и да имаат потешкотии во пливањето и да бараат храна.

Нивото на киселост се зголемува во Тихиот океан, бидејќи повеќе јаглерод диоксид се апсорбира од атмосферата.

Студијата е нареченаExoskeleton dissolution with mechanoreceptor damage in larval Dungeness crab related to severity of present-day ocean acidification vertical gradients objavljeno je u znanstvenom časopisu Science of the Total Environment а е финансиран од Агенцијата на САД за Национална океанска и атмосферска администрација (АСНОАА) (National Oceanic and Atmospheric Administration)(NOAA).

Dubai-Portal – The Weather