Ултрасензитивните методи на контрола што ги бара Европската заедница се клучни за биомедицината и уникатните начини за откривање на рак во рана фаза и производство на храна со потемелна контрола на животната средина.

Специјалисти од рускиот, францускиот и британскиот институт предложија концепт на хиперсензитивни пребарувачи за сензори наречени Фурие-Нано-Трансдуцери (Fourier-Nano-Transducers), кои можат драстично да ја револуционизираат ултрасензитивната контрола во биомедицината и голем број други полиња. Резултатите од истражувањето се рефлектираат во ново издание во научното списание Напредни функционални материјали (Advanced Functional Materials).

Фурие-нано-трансдуцерите се еднослојни архитектури на златни наночестички, кои се поставени на површината како нано-периодични структури, така што нивното осветлување доведува до нарушување на слободните радикали во системот.

Овие предаватели се уникатни по тоа што се во можност да го концентрираат електромагнетното поле на светлосен бран во супер тенок слој и со тоа да добијат информации за должините на брановите на нaбљудуваното тело.

Овој начин на концентрирање на полето на светлосен бран му овозможува на луѓето да Научниците открија револуционерни сензори кои можат да детектираат канцерогена хранасе видат најмалите промени во тенките слоеви на биоматеријалите на површината на биосензорот. Доаѓаме со една сосема нова методологија за откривање на антибиотикот хлорамфеникол, кој широко се користи во медицината и прехранбената индустрија.

Важно е да се одржи целосна контрола врз неговата концентрација во храната, бидејќи е откриена нејзината карциногеност и нарушување на срцевите функции во организмот.

Ова истражување ја зголемува можноста за откривање на антибиотици за околу 1000 пати повеќе од другите методи.

PhsDubai-Portal