Од медиумите можеме да слушнеме само колку се заболени и колку починале од коронавирусот, но зошто не се споменува бројот на излечените која е многу поголема од бројот на починати, поради тоа, да бидеме поразлични од другите. Од сега ние ќе ве известуваме за моменталната ситуација, вкупните случаи поврзани со коронавирусот.

Во моментов на светско ниво:

Излекувани се: 123,322

Починати се: 23,595

Активни случаи: 373,510

–  од кои 354,267 (95%) се во лесна состојба,  19,243 (5%), со сериозна или критична.

Пишува: Worldofmeter – Пренесува: Dubai-Portal