„Како претседател на совет на родители и член на управниот совет во основно училиште во село Подгорци, во согласност со родителите и дел од наставниците во училиштето, бараме до Министерството за образование и (не) култура за физичко присуство на наставата, во спротивно ќе се соочите со бојкот и непочитување на новата платформа за настава.
Поради што подолг период немаме заразени и починати од Ковид-19. Условите во школото се со задоволителни услови. Децата на јавната анкета беа за 100% физичко присуство. Децата ни се по цел ден заедно на улица. Јавниот и приватнот сектор работи со никакво попречување. Тогаш зошто ДЕЦАТА да ни ги осакатите со седење дома? Кој и зошто сака пропаст на образованието?“

„ИМА ЕДНА ЕВРЕЈСКА ПОГОВОРКА: ЗА ДА УНИШТИШ ЕДЕН НАРОД, НАВАЛИ МУ ГО СТЕПЕНОТ НА ОБРАЗОВАНИЕ И САМ ЌЕ СЕ УНИШТИТ.“

„ЖАЛНО АМА ВИСТИНИТО.“