Иако претседателот на Србија, Александар Вучиќ, најави исправка на грешката во даночната администрација и усвојување на фер даночен закон за оние кои заработуваат за живот работејќи на работни места преку Интернет, ништо не се случува во пракса и даночната администрација го зголемува притисокот врз граѓаните.

Даночната администрација многу ги оданочува работниците преку Интернет на најстрог можен начин. Даночните пријави и одлуки се слеваат, а износите на наводни долгови за тековната и претходните пет години изнесуваат 80% од вкупните приходи! Ако некој заработувал 500 евра месечно за претходните 5 години, денес тој има наводен долг кон државата од најмалку 15.000 евра!

Како долгорочни последици од оваа акција на Даночната управа, ќе имаме десетици илјади бездомни семејства, ропско ропство и уште помасовно иселување. Потсетуваме дека даночната администрација не ја исполни законската обврска да доставува месечна даночна пресметка до секое лице кое има прилив на пари од странство во претходните 5 години.

Постои сомневање дека тоа не е сторено за да може последователно да пресмета огромна затезна камата. Голем протест е закажан за 16 јануари 2021 година во 15 часот пред Собранието. Беше организиран масовен бесплатен превоз од сите градови во Србија, за сите оние кои имаат сличен или некој друг проблем, или едноставно сакаат да протестираат против владата.