Како и секоја година, така и оваа на 26 април ќе се оддржи “Радика фест 2021“.

Сите оние кои сакаат да учествуваат, ќе треба да ги исполнат одредени услови предвидени според конкурсот за учество:

  • -Песните треба да бидат необјавени а текстовите да бидат со
    тематика од детското секојдневие .
  • -Материјалот се доставува на ЦД (финална снимка).
  • -Возраста на изведувачите да биде од 7-15 години.
  • -Конкурсот е отворен до 31 Март 2021 година.
  • Контакт: 070 639 993
    e-mail: radikafest@hotmail.com