Се известуваат жителите на населба Подгорци, дека на ден: 21.06.2013 година (петок), за време на џума намаза ќе се изврши редовен избор  на нов состав на Меџлис при џамија Подгорци.

Се молат сите полнолетни џематли да земаат учество во овој избор и дадат свој допринос за формирање на нов меџлис при џамија Подгорци, и својот избор го потврдат за следниве пријавени кандидати:

 

1.Мавмудоски Демиш

2.Авмедоски Абип

3.Кариманоски Реџеп

4.Османоски Енвер

5.Мавмудоски Сејат

6.Реџоски Фатмир

7.Ајдароски Садик

8.Исмајлоски Вебија

9.Реџоски Есад

10.Исакоски Мирсад

11.Бајрамоски Рамадан

12,Ајрадиноски Вебија.

Според статутот на ИВЗ-Македонија гласањето се одвива што секое лице со право на глас ќе треба да заокружи 5(пет) лица, од листата на предложени каднидати.

Меџлис при Џамија – Подгорци.

ОСТАВЕТЕ ОДГОВОР

Ве молиме внесете го вашиот коментар
Ве молам ставете го вашето име