Синоќа, во просториите на џамијата на населба Подгорци, по повод 27-та вечер од месец Реџеп, односно Лејлету-л-Мираџ, беше одржана пригодна свеченост, каде пред присутните џематлии, учениците (талебиња) кои посетуваат веронаука при џамијата Подгорци, имаа можност оваа благословена вечер, како што ни изјави имамот на ова џамија Џефаир еф.Сефоски да ја збогатат со своите илахии, извадоци од Кур`анот, и рецитирање на ајети.IMG_7088

Како што знаете, секоја година ја одбележуваме оваа благословена вечер која е многу важна за нас муслиманите, бидејќи Лејлету-л-Мираџ всушнот е поврзан со нашиот пратеник Мухаммед а.с како и доаѓањето  на предстојниот мубарек месец Рамазан.

Мухаммед а.с во ова вечер, со одредба на Семоќниот Господар Аллах џ.ш, го поминал патот од Мека до Ерусалим, односно од  Месџиду-л-Харам до Месџиду-л-Акса, каде го предводел намазот на сите претходни Пратеници (Исра) . Подоцна на Мухаммед а.с му била укажана и честа на воздигнување во високите небеса, седум-те небеса (Мираџ).

Ова патување на пратеникот Мухаммед а.с како што гледаме споменато е во Кур`анот и воедно тоа е друга муџиза на Пратеникот а.с по важност после Кур`анот. За овој настан истотака Пратеникот зборува и во многу хадиси. Исра , духовно и телесно го означува патувањето на Пратеникот Мухаммед а.с  од Месџиду-л-Харам од Мека, до Месџиду-л-Акса во Кудс, далечина која изнесува 40 денови и ноќи пешачење, додека Мираџ-от го означува патувањето од Месџиду-л-Акса до највисокото небо, односно “Сидрету-л-Мунтеха “Sidretu-l-Muntehaa”., накратко ни изјави имамот Сефоски.

Ваквото одбележување на ваквите значајни датуми, за нас муслиманите посебно се важни и имаат посебна вредност, не само како датум во исламскиот календарот туку како и дел од историјата на муслимани, кој во себе содржи посебна вредност, посебно ме радува и тоа што во нашиве краишта, односно во нашева населба сеуште продолжува интересот за одбележување на ваквите наши празници од страна на талебињата кои посетуваат веронаука.

 

 

Откажи одговор

Ве молиме внесете го вашиот коментар
Ве молам ставете го вашето име