image-0-02-05-27b4c8e0b1d549a7b15997ac8206e722f572e5571e256aee7a36e4c3fb53ce25-V

(Фото) ПОДГОРЦИ: Започна реализација на проектот “Водата значи Живот“

Денес и официјално со добавувањето (обезбедувањето) на првиот дел од предвидениот број на буриња преку кои ќе се обезбедува проток, односно обезбедување на вода доделот на бачилата, и официјално започна првиот дел од предвидениот проект.

image-0-02-05-7878574bac56cabb6db8966b524f4313b35aadb976255fc1a0cd3525609b2cda-V

Засега се набавени 470 буриња, и со нивна сечење на два дела се добива некаде вкупна должина од 2 метра за едно буре, или реализација на вкупна должина од засега набавените буриња во износ од 940 метра.

Со попречното сечење на секое едно буре се формира еден вид на корито и истите во таков облик ќе бидат поставувани во деловите од моменталното корито на подгоречката планина каде истата вода која протекува низ него во одредена должина заради видот на подлогата и категоријата на земјата, доаѓа до губење на водата и на тој начин без и било каков ефект по животната средина исчезнува.

Засега предвидено е со ова броја да слеземе до некаде бачилата, односно најтешките делови каде има појава на гинење на водата. Ова е прва фаза, од проектот, засега како што гледате започнавме со нивно сечење и штом истите бидат преполовени започнуваме со вториот дел, односно нивно транспортирање на местата каде што ќе се поставуваат.

Оваа бројка на набавени бурија за реализација на овој проект не е конечна, односно во зависност од потребите на теренот, можно е да се набавува уште одредена друга количина.

Како што сега гледате, одзивот на нашите граѓани кои сакаат да помагаат е задоволителна се надевам дека ќе ни се придружат и други, бидејќи особено при вградувањето на истите ќе треба да нё има што повеќе со што реализацијата на оваа активност би завршила побргу – ни изјави еден од денешните активисти кој учествуваше во денешниот транспорт на истите до населба Подгорци.

Во поскоро време ќе има состанок на кој поточно ќе се одреди и еден вид на група на луѓе (иницијативен одбор) на ова наша граѓанска иницијатива, кој во целост ќе раководи со понатамошните работи, помага и видентира сите потреби аи активности, ни беше надополнето во продолжение од изјавата за Дубаи Портал.

А, ние почитувани, Во прилог ви ги пренесуваме фотографиите забележани од денешниот транспорт (товарување нво Ресен, па се до Растоварувањето во Подгорци, и активностите поврзани околу нивното сместување, сечење и др..)

image-0-02-04-c20a16cfd8604218ae5fde42ccaa4b384c1d0da7b68bfe314d092a24d7fc9f3d-V image-0-02-05-2ab157207c38a81a5f6e5096f782e5bd26256e32889867ad5fba6d53099b3f6f-V image-0-02-05-3e98e2e08ad5cb91ee29629896b0930bbede5fa4a14f4f543911f3090244c896-V image-0-02-05-9d854db2408411da50c042cf11d5f9d4e369da56b1c91c3ec77c0ebc461095ff-V image-0-02-05-18fe67b9360c35d96d43a769bd8fb33abc4daf69ab9c541bc52614d7b1f878c9-V image-0-02-05-27b4c8e0b1d549a7b15997ac8206e722f572e5571e256aee7a36e4c3fb53ce25-V image-0-02-05-86a465369f08f7b00df38adb1ac794f40ae752ae74579754b6758f6512e37295-V image-0-02-05-410b94c7f70d605a171c6fbd06dee27fddcd095ece8c529b7a52b552a5ecbfe7-V image-0-02-05-8874bc1b1b0e59ffc65c3cf5d5f04023d1dd64632e109a148391557ebb54d5e2-V image-0-02-05-9691e4c092afda2c63d0be6c75760b213e5382d3620d7a19aff3a395337d1e59-V image-0-02-05-93700b7c7ed3e569e15de51fedc5f7b2cb34db9805796ed3ff017b508afddb62-V image-0-02-05-5299981d5c82db0cd49d13a59468a7722546c84a39f586795e7c2f304bef84ad-V image-0-02-05-a2c91b0d6166d7ead98fa27bf9be141b66b46850a537da62d39e7707b8538221-V image-0-02-05-a80e0d45a01b1752a8bb8c3e585ba5bdaf9767a96f2d672022ea641131a313d1-V image-0-02-05-b76ae519038a85de641db3485d81b1a34f8a880543796e2950f35a9dd223123d-V image-0-02-05-b121b9a2df15bdd0b73694bc3ec9c606db745f501a2dc7d93d5db489ca9d2c11-V image-0-02-05-c9c1febbb9a69fff526d3018fd56b2588906730d05724469e1f0c5226ea9223b-V image-0-02-05-ef5219d72f67989127d80514c8dede9799bb52df33996bdf7cc60d2f941e7541-V image-0-02-05-f2acd23b744aff308d89a4b262f84561514d641ec30cfd9c064cc6eeaf56ac6b-V image-0-02-05-f5afada22180e60d31aac53c109c3b3909bfd4656e6ee633244df2896b47ef55-V image-0-02-05-f123d37e35557e937b49657807c8b9a31971d4fec4576530450d95c6cc230f98-Vimage-0-02-05-978a25f0ce9fa7c2c0dc4cd71251299fc03bd0a9ce9b057c8769fb1b682267a3-V
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× 5 = twenty

%d bloggers like this: