DUBAI

Дубаи се приклучи на мрежата на креативни градови на УНЕСКО

ДУБАИ, 5 ноември, 2017 година (WAM) – Дубаи е назначен како дел од мрежата на креативни градови на УНЕСКО од страна на генералниот директор, Ирина Бокова.
64 градови од 44 земји се приклучуваат на мрежа на првите позиции во напорите на УНЕСКО за поттикнување на иновациите и креативноста како клучни двигатели за поодржлив и инклузивен урбан развој. Оваа мрежа привлекува зголемен интерес од локалните власти.
“Овие нови ознаки покажуваат зголемена разновидност во градските профили и географската рамнотежа, со 19 градови од земји кои претходно не беа претставени во мрежата”, изјавил генералниот директор. Таа додала: “Рамката за соработка која се предлага да се поттикнат кандидатите градови од регионот на Африка – УНЕСКО глобален приоритет – е вистински успех со 9 африкански градови кои сега се приклучуваат на мрежата”.
Од 2004 година, Мрежата за креативни градови на УНЕСКО ја истакнува креативноста на своите членови во рок од седум полиња, занаети и народни уметности, дизајн, филм, гастрономија, литература, медиумски уметности и музика. Сега брои вкупно 180 градови во 72 земји.
Тие се разликуваат географски, демографски или економски, сите креативни градови се обврзуваат да развијат и разменат иновативни најдобри практики за промовирање на креативни индустрии, зајакнување на учеството во културниот живот и интегрирање на културата во политиките за одржлив урбан развој.
Во рамките на имплементацијата на Агендата на Обединетите нации за одржлив развој од 2030 година и Новата урбана агенда, мрежата обезбедува платформа за градовите да ја демонстрираат улогата на културата како помагач за градење на одржливи градови.
Следниот годишен состанок на мрежата на креативни градови треба да се одржи во Краков и Катовице, Полска, во јуни 2018 година.
Извор:WАМ / Есраа Исмаил / Нур Салман / Крис МоранLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


four + = 6

%d bloggers like this: