Почитувани, Подгорчани, после конституирање на членовите на новиот состав на Месната Самоуправа Подгорци, на ден (5.01.2018г.),  Ве известуваме дека на синоќешниот состанок на (11.01.2018г), а врз основа сите законски регулативи за распределба на одговорностите  кои треба да се предводат за нормално функционирање на Месната Самоуправа, во заедничка консултација-разговор, ги избравме слендиве раководни органи и лицата кои ќе ги предводат истите:

 1. Адем Ајдароски – претседател
 2. Амир Османоски – секретар
 3. Реџо Адемоски – благајник.

Одредувањето на горе наведените функции беше извршено со согласнот од страна на сите членови на Месната Самоуправа – Подгорци.

Како жители на оваа населба, ја очекуваме соработката од страна на жителите на ова населба, во сите наши сегашни и идни активности, кои планираме тековно да ги извршуваме за време на нашиот мандат.

                                  Со Почит!
                               МС-Подгорци
                   Претс. – Адем Ајдароски.

 

Потсетуваме дека на ден: 05.01.2018 на собир на граѓани на населба Подгорци, беше избран нов редовен состав на Месната Самоуправа Подгорци во кој влегоа:

 1. Реџо Адемоски
 2. Адем Ајдароски
 3. Минур Ајдароски
 4. Мерлин Ајдароски
 5. Самир Муртезоски
 6. Нешат Авмедоски
 7. Амир Османоски
 8. Ферат Авмедоски
 9. Алија Беќироски

Откажи одговор

Ве молиме внесете го вашиот коментар
Ве молам ставете го вашето име