20 C
Struga
Sunday, May 29, 2022

Шемоски: „Прв круг, па втор круг… Македонија помеѓу круговите пак на раскрсница“

Прв круг, па втор...предвремени...сиромаштија...Македонија помеѓу круговите пак на раскрсница Тешко е да се биде политички коректен и објективен во општество каде што секој облик на...

Љубљана: Промоција на книгата “Окултизам, религија и политика“ од авторот М-р Мухамед Шемоски

Една од моите задачи кои и самиот јас си ги поставив, имајќи го во предвид моето долгогодишно искуство, одлучув да напишам книга преку која...

Шемоски: „Богати медиуми, сиромашна демократиjа“

Медиумите ce како средства за друштвено соопштување и нивното разбирање е прилично сложен поим, како систем за инфoрмирaње, кои служат за дисеминација на вести...

Шемоски: „Ми’раџ – Од најголемо воздигнување до потполна покорност“

Историскиот контекст на Ми’раџот пред сѐ, треба да ги опфаќа покрај другото и општествените, економските и социјалните околности во периодот кои го поминуваа малобројните...

Шемоски: За мртвите сѐ најдобро а за живите кој како ќе стигне.

Човекот како супериорно суштество е обдарен со еден благодет за кој многу ретко или скоро никако не е заблагодарен, а тоа е говорот. Неблагодарноста...

ШЕМОСКИ: Хиџра – нова парадигма на цивилизацијата

Патот на човековото постојување некако е составен од Хиџра.  Уште од езелот (праискон) кога се создадени нашите души па потоа пратени на овој свет...

ШЕМОСКИ: „Ислам, демократија и политика“ (втор дел)

  Втор дел. Исламот поседува посебен поглед на политиката и на власта, кои е утемелен на начелата кои се прифатливи за исламот, а после се...

Шемоски: „Оние кои ги избравме немаат моќ, а оние кои имаат моќ ние не...

Изразувајќи ги своите ставови и изнесувајќи ги јавно своите мислења, луѓето знаејќи или не, користат политички идеи и термини. Секојдневниот јазик е преполн со...

Колумна на Бојчески: Играорецот

 ИГРАОРЕЦОТ Предговор: колумната е напишана во метафорен стил уште во почетокот на 2018 год. Единствената причина за нејзиното сегашно издавање е бидејќи некои работи си...

Шемоски: Додека парите зборуваат, вистината молчи

Навистина паднавме во историски глобален процес на општа криза, соочување и конфронтација на капиталистичкиот империјализам и хегоминизмот. Живееме во „општество на ризик“, како што...
error: Alert: Content is protected !!